MKPO Uitkomsten Kwaliteitsonderzoek

Plan van aanpak
Inleiding
De kwaliteitsmeter PO is afgenomen in april 2015. In de richtlijnen zijn criteria voor zwakke en sterke punten opgesteld. Hieronder de analyse van de zwakke en sterke punten per afgenomen groep. Voor het verbeteren van de ‘zwakste’ punten zijn deze punten opgenomen in een plan van aanpak.

Voor een uitgebreider toelichting zie bijgevoegd bestand

MKPO plan van aanpak 2015.pdf

kmpo_poster.pdf