Humanistisch Vormings Onderwijs

Algemene Informatie

 

         Humanistisch Vormings Onderwijs (HVO)

In groep 8 van de Jules Verne is er de mogelijkheid om HVO (Humanistisch Vormings Onderwijs) te volgen. U kunt hier als ouder voor kiezen. Deze lessen vinden wekelijks plaats en worden verzorgd door een speciaal daarvoor opgeleide vakdocente. De lessen duren 45 minuten. Als een groep groter dan 23 kinderen is, wordt de groep gesplitst in twee kleinere groepen, zodat iedereen de ruimte krijgt om zijn of haar inbreng te hebben.

Humanistisch Vormings Onderwijs stimuleert kinderen om kritisch en creatief na te denken over normen en waarden. Met elkaar wordt gezocht naar wat je eigen antwoord op wat goed en kwaad, waar of onwaar, mooi of lelijk, is, vrij van vooroordelen of opgelegde normen. Doordat het kind zich bewust wordt hoe het zijn eigen waarden kiest, kan het beter omgaan met mensen die andere opvattingen hebben.  Kortom, samen ontdekken wat zij zelf en anderen voelen, denken, willen en doen in allerlei situaties.

Spel, kringgesprekken, voorlezen, tekenen, toneelspelen, een filmpje kijken, filosoferen, het schrijven van een verhaal/gedicht zijn hulpmiddelen bij het met elkaar uitwerken van onderwerpen.

Onderwerpen kunnen zijn: vriendschap – eerlijkheid – dieren – familie – feest – keuzes - vertrouwen – bang zijn – de dood – toekomst – verliefd – anders zijn – vooroordelen – samenwerken – pesten – gevoelens – puberteit; alles wat kinderen tegen kunnen komen in hun leven. De thema’s worden in overleg met de kinderen en de groepsleerkracht vastgesteld.

In de uren H.V.O. maken de kinderen op deze manier spelenderwijs kennis met uitgangspunten als:
- Gevoel voor rechtvaardigheid
- Verdraagzaamheid en verbondenheid met je medemens
- Ontwikkeling van (zelf-)vertrouwen en respect
- Vrijheid en verantwoordelijkheid 

De meeste kinderen volgen graag HVO, omdat het over henzelf gaat. Ze ervaren het als prettig dat ze worden uitgedaagd om hun eigen vragen te stellen, uit te wisselen hoe anderen erover denken en mogelijk ook antwoorden te vinden op (levens-) vragen.

Ook komend jaar begeleid ik ze hier graag bij. Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Als u vragen hebt, kunt u contact met mij opnemen.

Vriendelijke groeten,

Twanneke Dijkstra,
Vakdocente HVO