Ouderraad
Ouderraad
Veel activiteiten voor de kinderen worden georganiseerd door of in samenwerking met de ouderraad. Onze actieve ouderraad bestaat uit ongeveer 8 ouders en komt gemiddeld éénmaal per maand bijeen om de voorbereidingen te bespreken. Aan deze vergadering nemen ook enkele leraren en een directielid deel. Er wordt gesproken over algemene punten uit het schoolleven. De ouderraad verzorgt mede met het team de aankleding van de school. De ouderraad werkt met verschillende groepen. Ouders die interesse hebben om hierin mee te doen kunnen contact opnemen met de voorzitter van de ouderraad.
De ouderraad vraagt voor al haar activiteiten rond de school een vrijwillige bijdrage van de ouders. Deze bijdrage kan middels gespreide betaling worden voldaan. Mocht u hiervan gebruik willen maken, dan kunt u contact opnemen met de penningmeester. Met deze bijdrage worden onder meer de volgende activiteiten van de ouderraad en diverse festiviteiten betaald:
  • het Sint Nicolaasfeest,
  • de kerstviering/kerstmaaltijd
  • de winterbios
  • de sponsorloop
  • de disco
  • het zomerfeest
Voor het schooljaar 2014/2015 is de vrijwillige ouderbijdrage € 17,- voor per kind. Hierbij zijn niét inbegrepen de kosten voor het schoolreisje, deelname aan de avondvierdaagse en het 5 december cadeautje. De gelden worden geïnd en beheerd door de penningmeester van de ouderraad. 
 • Diane Tikink, voorzitter
 • Chip Huisman, penningmeester
 • Sandra Schotten                                                                
 • Daphne Veenendaal                                                                        
 • Kathy de Groot                                                                                                                                           
 • Hilal Doganatik
 • Judith Strating
 • Diane Jonker
 • Jacqueline Geus
 • Lydia Dijkstra
 • Sandra Hoornsman
Nieuwe ouders zijn welkom om zitting te nemen in de Ouderraad. E-mail: ouderraadjulesverne@hotmail.com

Jaarverslag ouderraad:
jaarverslag ouderraad 2015-2016
Notulen ouderraad:
Notulen OR 2015.pdf
notulen OR oktober 2015.pdf
notulen OR september 2015.pdf