Jaarverslag en jaarplan
Jaarplan
In het jaarplan worden de doelstellingen en activiteiten beschreven waar wij het komend schooljaar aandacht aan gaan besteden. De onderwerpen komen uit het schoolplan, de evaluatie van het huidige jaarplan en onderwerpen die van buitenaf naar de school toekomen. Aan het einde van ieder schooljaar wordt op de evaluatievergadering het jaarplan geëvalueerd.
Jaarplan 2016 - 2017


Jaarverslag 
In het jaarverslag geven wij u inzicht wat er in het schooljaar 2015/2016 heeft afgespeeld op het gebied van personeel, organisatie en onderwijsinhoud.
Jaarverslag 2015 - 2016