Knikkebol
Buitenschoolse opvang in de wijk Huiswaard
BSO Knikkebol in de Huiswaard is gevestigd aan de Drechterwaard 9 naast Obs Jules Verne. De dependance van BSO Knikkebol is aan de Tochtwaard in Durv!. Daar is ruimte voor een extra groep.
Er zijn vier groepsruimten voor 20 kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar voor de schoolcampus in de Huiswaard. BSO Knikkebol is voornamelijk bedoeld voor schoolkinderen van pcbs Durv!, rkbs Regenboog en obs Jules Verne. Met deze scholen wordt een gezamenlijk programma met naschoolse activiteiten georganiseerd.
De accommodatie staat vrij met een groot buitenspeelterrein. Locatiemanager is Heleen van der Valk-Glaubitz.

Schoolkinderopvang
Faktorij 129
1825 HC Alkmaar
072-5669028
Aanmelden & Informatie
Wilt u zich aanmelden voor BSO Knikkebol? Gebruik dan het inschrijfformulier of meldt u telefonisch aan bij onze centrale administratie van Rollebol kindercentra via 072 5669028. Ook kunt u hier meer informatie aanvragen over de andere vormen van opvang die wij bieden.

Als u een vrijblijvend kijkje wilt nemen op een van onze vestigingen is dat natuurlijk mogelijk. Maak daarvoor een afspraak via de centrale administratie met een van onze hoofdleidsters. Zij leiden u graag rond.
http://www.rollebol.nl/Vestigingen/BSO_Knikkebol

Sinds 1 januari 2005 is de Wet Kinderopvang van kracht. Deze wet regelt de kwaliteit en financiering van kinderopvang. Als werk en zorg voor kinderen wordt gecombineerd, is er de mogelijkheid van kinderopvang. De werkgever en de overheid dragen bij in de kosten van kinderopvang.
Kinderopvang bestaat uit:
  • Dagopvang: Opvang gedurende de dag voor kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar.
  • Buitenschoolse opvang: Opvang voor schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 jaar tot de 1e dag van de maand waarop het voortgezet onderwijs voor die kinderen begint. Opvang wordt in ieder geval na schooltijd en in de vakanties aangeboden.
  • Gastouderopvang: Opvang in een gezinssituatie die tot stand komt d.m.v. een gastouderbureau en die betrekking heeft op gelijktijdig (ten hoogste) vier kinderen. Opvang vindt plaats in de woning waar de ouder of de gastouder zijn hoofdverblijf heeft.
Wilt u meer informatie? Kijkt u dan op de pagina Kinderopvang van de gemeentelijke website of op het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).