Peuterspeelzaal

PSZ Het Speelhuisje

Donderdag 17 april 2014 hebben we bij PSZ Het Speelhuisje een ouderbijeenkomst georganiseerd voor alle ouders. De opkomst was groot en de ouders waren enthousiast! Onder het genot van een lekker kopje koffie of thee hebben we de ouders informatie gegeven over het VVE-programma dat uitgevoerd wordt in de groep. Ook hebben de ouders kunnen ervaren hoe het is om een kringactiviteit mee te maken. Hoe mooi is het om te zien op welke manier er activiteiten met de kinderen gedaan worden?! De ouders vonden het erg leuk. Verder was er de gelegenheid om verschillende materialen te bekijken en tot het stellen van vragen.

Ouderbetrokkenheid is een heel belangrijk onderdeel van onze werkzaamheden. Als we het hebben over ouderbetrokkenheid was deze ouderbijeenkomst een mooi voorbeeld; we willen ouders natuurlijk graag informeren over wat we op de peuterspeelzaal doen. Tijdens deze bijeenkomst hebben we hierover verteld en sinds maart dit jaar doen we dit ook door middel van een themabrief. Voor aanvang van een nieuw thema krijgen alle ouders een themabrief mee waar alles in staat waar in de aankomende 4 weken aan gewerkt wordt. We hebben deze themabrieven laten zien en uitleg gegeven dat hier ook veel leuke dingen in staan om thuis te doen. Dit alles sluit aan bij waar we op de peuterspeelzaal mee bezig zijn. De activiteiten die gedaan worden staan erin, maar ook alle woorden die in het thema aan bod komen, tips voor thuis, een leuk liedje, een versje en boekentips.

Er zijn volop ontwikkelingen op het gebied van VVE. Zo zorgen we er tegenwoordig bijvoorbeeld ook voor dat de thema’s op de peuterspeelzaal afgestemd zijn op de thema’s op de omliggende basisscholen. Dit zorgt voor een mooie doorgaande lijn van de peuterspeelzaal naar de basisschool.

Rosita, Carline en Mirjam van het Speelhuisje en Brenda Hulzebosch (VVE-coach SKOA).