ICT voor thuis

 online.muiswerken.nl/obsjulesverne (gebruikersnaam verplicht) Kinderen krijgen schooljaar 2015 - 2016 de mogelijkheid om thuis te oefenen op niveau op gebied van taal, rekenen, begrijpend lezen of niveaulezen en daarnaast Engels, Spaans of Duits.

www.mijnklas.nl 

Kinderen hebben op school een inlogcode ontvangen om thuis te oefenen met schoolvakken

www.ambrasoft.nl (taal, rekenen, lezen, tafels) Deze methode gebruiken we ook op school.

http://leestrainer.nl/index.html Oefenen voor de Cito

We weten dat deze lijst niet volledig is; het is slechts een handreiking.