Enquête continurooster
Van de 138 gezinnen hebben we 60 enquêtes terug gekregen. Dit is 43,5 % van de ouders. Dank hiervoor. 4 enquêtes scoren lager dan een 6, 56 enquêtes scoren hoger dan een 7. De enquête is uitgewerkt in drie groepen namelijk, opmerkingen vanuit de kleutergroepen, groepen 3 t/m 5 en groepen 6 t/m 8. We zijn blij dat de grote meerderheid positief gereageerd heeft en blij is met het continurooster. Daarentegen zijn er ook aandachtspunten die we met het team en de MR zullen bespreken.

Hier kunt u het complete verslag lezen.