THIM
Kinderen met hoge intelligentie staan vaak anders in de wereld. Vaak doen ze anders, denken ze anders, leren ze anders of hebben ze andere belangstellingen. THIM biedt deze kinderen uitdaging en stimuleert de ontwikkeling van een breed scala aan vaardigheden en competenties. Dit is voor leerlingen uit groep 6 en 7 en er is een beperkt aantal plekken beschikbaar.
THIM komt tegemoet aan de eigenheid van deze kinderen. Veelal vinden zij op school, in hun eigen klas, onvoldoende herkenning bij leeftijdgenoten. THIM biedt hen de mogelijkheid 1 maal in de week samen te komen en samen te werken, zonder dat ze uit hun eigen omgeving worden gehaald. De kinderen blijven de rest van de week op hun eigen school, in hun eigen klas. Op de eigen school werken de kinderen aan een compact programma voor rekenen en taal, bestaande uit een basispakket van de leerstof. Hierdoor ontstaat structureel tijd waarin zij aan hun THIM-projecten kunnen werken.