Cultuureducatie

Ilse is onze cultuurcoach

Ilse Twisk, is sinds 21 maart geslaagd voor de studie cultuurcoach. Ze zal binnenkort een stukje schrijven wat e.e.a. inhoudt. Belangrijk is in ieder geval dat zij een vinger aan de pols houdt als het over cultuur in brede zin, en extra waar het de "C" van Kunstuitingen betreft.

Voor haar afstudeerproject heeft zij met  Elles een filmpje gemaakt wat iedereen mag bekijken.

Gefeliciteerd Ilse, we zijn trots op je!

 

http://www.youtube.com/watch?v=LRjVDdGPRUM&feature=youtube_gdata_player

 

Tentoonstelling: "Van Binnen naar buiten"

De kinderen hebben de afgelopen weken hard gewerkt aan hun schilderijen. Er was een tentoonstelling georganiseerd die goed werd bezocht. Helaas zijn er ook altijd ouders die niet in de gelegenheid zijn om deze te bezoeken. Gelukkig hebben we de film nog!

filmpje deel 1

https://youtu.be/wObINqj5rzQ

filmpje deel 2

https://youtu.be/w164-H-ONVo

filmpje deel 3

https://youtu.be/kCGpnY4_f5I

Veel plezier!

Cultuureducatie


Op de Jules Verne wordt veel aandacht besteed aan kunstzinnige vorming. Voor het derde jaar worden lessen drama, muziek, dans en beeldende vorming gegeven door docenten van Artiance. Deze docenten, cultuurcoaches, geven in blokken les, zowel onder schooltijd als naschools. De interne cultuurcoördinator (ICC) verzorgt in samenspraak met de groepsdocenten een uitgelezen programma van culturele activiteiten: van museumbezoek tot dansworkshops en van fluiten maken tot theatervoorstellingen in de gymzaal. De ICC doet daarnaast een deel van de muziek- en dramalessen, waarvoor de school gebruikt maakt van aansprekende lesmethodes.

Veelvuldig worden ouders in de gelegenheid gesteld de kunstzinnige verrichtingen van hun kinderen te zien en te horen, soms bij presentaties voor de gehele school en soms in kleinere kring in klas- of speellokaal.

 Foto: Kerstmusical en Don Quichotproject groep 7/8: theaterkastjes na bezoek Muziektheater

 De school laat kinderen zoveel mogelijk kennismaken bij voorstellingen en in workshops met alle vormen van kunst maar kan geen korting bedingen bij kunstinstellingen voor individuele leerlingen. Wel kan ICC een rol spelen als intermediair voor gemeentelijke subsidie voor lidmaatschap van een vereniging voor kunst of sport. 


CULTUURCOACH

 

 

www.sportencultuurvooriederkind.nl

 

 

 

 Lex Eliëns