Lezen in de vakantie

Wat is het zomerverval?
De term zomerverval geeft aan dat kinderen die gedurende de zomervakantie niet of nauwelijks lezen 1 á 2 AVI-niveaus terugvallen in hun leesontwikkeling. Dit zomerverval kan eenvoudig worden tegengegaan. Als kinderen tijdens de zomervakantie regelmatig lezen is er geen sprake van terugval.

Als je wilt lezen in de vakantie kijk dan op de hievoor genoemde link.