Diploma veilig internet
Nog net voor de vakantie heeft groep 5 The Game van Diploma Veilig Internet gespeeld waar ze spelenderwijs hun kennis van browsers, e-mail en en veili internetten moesten gebruiken om de 5 sleutels te behalen. Vervolgens konden ze de test voor groep 5 maken. Een protocol is thuis ondertekend!