Schoolondersteuningsprofiel
Het schoolondersteuningsprofiel staat op de website. Onder het kopje "onze school" kunt u ons profiel bekijken. 

Wat is een schoolondersteuningsprofiel? In het schoolondersteuningsprofiel leggen we ten minste eenmaal per 4 jaar vast welke ondersteuning onze school kan bieden aan leerlingen die dat nodig hebben. Ook staat hierin welke ambities onze school heeft voor de toekomst.