POVO
Hieronder vindt u informatie over de overstap van Primair- naar Voortgezet onderwijs.
 
De leerlingen van groep 8 en hun ouders staan voor de keuze welk vervolgonderwijs de leerlingen gaan volgen. Wij weten dat dit voor ouders en leerlingen een belangrijke stap is, vandaar dat wij hier de uiterste zorg aan willen besteden.
 
Aan het begin van het schooljaar worden de ouders van leerlingen uit groep 8 op de hoogte gesteld van de stappen om te komen tot een verantwoorde schoolkeuze en de aanmelding voor de nieuwe school. In een gesprek met de ouders (en de leerling) wordt het advies van de school voor de schoolkeuze besproken. Het advies komt tot stand op basis van gegevens van de ontwikkeling van de leerling (werkhouding, motivatie, doorzettingsvermogen, toets resultaten, observaties, cognitieve ontwikkeling).Tevens worden besproken de stappen die gezet moeten worden om de leerling aan te melden voor de school voor voortgezet onderwijs.