Cultuureducatie
Op de Jules Verne wordt veel aandacht besteed aan kunstzinnige vorming. Voor het derde jaar worden lessen drama, muziek, dans en beeldende vorming gegeven door docenten van Artiance. Deze docenten, cultuurcoaches, geven in blokken les, zowel onder schooltijd als naschools. De interne cultuurcoördinator (ICC) verzorgt in samenspraak met de groepsdocenten een uitgelezen programma van culturele activiteiten: van museumbezoek tot dansworkshops en van fluiten maken tot theatervoorstellingen in de gymzaal. De ICC doet daarnaast een deel van de muziek- en dramalessen, waarvoor de school gebruikt maakt van aansprekende lesmethodes.
Veelvuldig worden ouders in de gelegenheid gesteld de kunstzinnige verrichtingen van hun kinderen te zien en te horen, soms bij presentaties voor de gehele school en soms in kleinere kring in klas- of speellokaal.

De school laat kinderen zoveel mogelijk kennismaken bij voorstellingen en in workshops met alle vormen van kunst maar kan geen korting bedingen bij kunstinstellingen voor individuele leerlingen. Wel kan ICC een rol spelen als intermediair voor gemeentelijke subsidie voor lidmaatschap van een vereniging voor kunst of sport (www.sportencultuurvooriederkind.nl).