KMPO Uitkomsten Kwaliteitsonderzoek
Voldoet onze school aan de verwachtingen van ouders, medewerkers en leerlingen? Wat gaat goed en wat kan beter? Wij vinden uw mening over de school belangrijk. Daarom organiseren wij elke twee jaar een tevredenheidsonderzoek. De resultaten van het tevredenheidsonderzoek afgenomen in maart 2017 leest u hier
Naar aanleiding van de resultaten hebben wij een plan van aanpak opgesteld.