Protocollen
Op deze pagina staan diverse protocollen die binnen OBS Jules Verne gelden.

Leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong en meerbegaafde leerlingen
U kunt hier meer informatie vinden over leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong en meerbegaafde leerlingen.

Procedure selectie van leerlingen voor de THIM-klas en de Masterclass
Hier vindt u het beleidsplan THIM onderwijs aan meer- en hoogbegaafden. Hierin staat beschreven hoe vier scholen van cluster Zuid bij Stichting Ronduit in Alkmaar invulling geven aan het onderwijs aan kinderen met grote cognitieve mogelijkheden.
Selectie procedure Thim en Masterclasses
 
Verzuim protocol
U kunt hier meer informatie vinden over het verzuimprotocol.
Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties

Pestprotocol
Hier kunt u het pestprotocol vinden.

Officiële waarschuwing
U kunt hier meer informatie vinden over officiële waarschuwingen in de klas.

Medicijngebruik
Het beleid van obs Jules Verne met betrekking tot medicijngebruik van leerlingen kunt u hier vinden.

Melding kindermishandeling en huiselijk geweld
Hier kunt u de protocollen met betrekking tot kindermishandeling en huiselijk geweld vinden.