Humanistisch Vormings Onderwijs
Levensbeschouwelijk onderwijs
In groep 8 kunnen de kinderen lessen Humanistisch Vormings Onderwijs of Godsdienstige Vorming volgen. In het HVO-lesuur wordt gesproken en gewerkt rondom thema´s als gevoelens over vriendschap, angst, verdriet en alleen zijn. De bedoeling is de kinderen te leren hoe hiermee om te gaan. In principe doen alle kinderen mee, tenzij u bezwaar heeft tegen deze lessen