Ouders op school
Een basisschool kan niet zonder ouders. Binnen OBS Jules Verne zijn veel ouders actief, als lid van de OR en de MR, maar ook helpen er veel ouders met diverse activiteiten op school: met Estafette lezen, het handvaardigheidscircuit, versieren van de school etc.

Voor meer informatie over de Medezeggenschapsraad, klik hier
Voor meer informatie over de Ouderraad, klik hier
Voor het jaarverslag van de ouderraad 2016-2017, klik hier
Voor meer informatie over ouderbetrokkenheid, klik hier.