Ouderraad
- Diane Tikink, voorzitter
- Chip Huisman, penningmeester
- Sandra Schotten                                                                
- Daphne Veenendaal                                                                        
- Kathy de Groot                                                                           
- Hilal Doganatik
- Judith Strating
- Diane Jonker
- Jacqueline Geus
- Sandra Hoornsman

Veel activiteiten voor de kinderen worden georganiseerd door of in samenwerking met de ouderraad. Onze actieve ouderraad bestaat uit ongeveer 8 ouders en komt gemiddeld éénmaal per maand bijeen. Aan de vergadering nemen ook enkele leraren deel. De ouderraad verzorgt mede met het team de aankleding van de school. 

De ouderraad vraagt voor al haar activiteiten rond de school een vrijwillige bijdrage van de ouders. Deze bijdrage kan middels gespreide betaling worden voldaan. Mocht u hiervan gebruik willen maken, dan kunt u contact opnemen met de penningmeester of de directeur van de school. Met deze bijdrage wordt onder meer het volgende betaald:
- Sinterklaasfeest
- kerstviering/kerstmaaltijd
- winterbios
- sponsorloop
- disco
- zomerfeest

De vrijwillige ouderbijdrage is  € 17,- per kind. Hierbij zijn niét inbegrepen de kosten voor het schoolreisje, deelname aan de avondvierdaagse en het 5 december cadeautje. De gelden worden geïnd en beheerd door de penningmeester van de ouderraad.

Nieuwe ouders zijn welkom om zitting te nemen in de Ouderraad. E-mail: ouderraadjulesverne@hotmail.com

Jaarverslag ouderraad:
jaarverslag ouderraad 2015-2016