Jaarverslag, jaarplan en schoolplan
In het Jaarverslag 2015 - 2016 geven wij u inzicht wat er in het schooljaar 2015/2016 heeft afgespeeld op het gebied van personeel, organisatie en onderwijsinhoud.

In het Jaarplan 2017-2018 worden de doelstellingen en activiteiten beschreven waar wij het komend schooljaar aandacht aan gaan besteden. De onderwerpen komen uit het schoolplan, de evaluatie van het huidige jaarplan en onderwerpen die van buitenaf naar de school toekomen. Aan het einde van ieder schooljaar wordt op de evaluatievergadering het jaarplan geëvalueerd.

In het schoolplan_laatste_versie_def.pdf staan onze plannen voor de periode 2015-2019 omtrent kwaliteit, visie et cetera.