Peuteropvang in de Jules Verne
Goede overgang naar de basisschool
De peuteropvang is een plek om te spelen, te ontmoeten en te ontwikkelen. Het programma bij de peuteropvang sluit goed aan bij de basisschool waardoor de overgang minder groot is.
Op de peuteropvang ontwikkelen en leren de kinderen spelenderwijs. Zij vergroten hun woordenschat, ontwikkelen motorische vaardigheden en groeien in sociaal opzicht. Zo ontwikkelen zij een sterke basis waarmee zij zo goed mogelijk kunnen doorstromen naar de basisschool.

Voor- en vroegschoolse Educatie
Op onze peuteropvang locaties wordt gewerkt met voor- en vroegschoolse educatie (VVE): een programma dat de ontwikkeling van jonge kinderen extra stimuleert. VVE is gericht op het voorkomen of verminderen van ontwikkelingsachterstanden bij kinderen van 2 tot 6 jaar. VVE begint in de voorschoolse periode bij peuteropvang of kinderdagverblijf en loopt door in de vroegschoolse educatie in groep 1 en 2 van de basisschool.

Het programma
Eén dagdeel op de peuteropvang bestaat naast vrij spel uit vaste onderdelen die structuur bieden. Kinderen krijgen de mogelijkheid om zowel individueel als in kleine groepjes te spelen. Daarnaast zijn er activiteiten op het gebied van knutselen, beweging, spelletjes en muziek, waarbij het plezier maar ook taalontwikkeling centraal staat. Ook heeft elke peuteropvang volop mogelijkheden om veilig buiten te spelen.