Protocollen
Op deze pagina staan diverse protocollen die binnen OBS Jules Verne gelden.

Leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong en meerbegaafde leerlingen
U kunt hier meer informatie vinden over leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong en meerbegaafde leerlingen.

Procedure selectie van leerlingen voor de THIM-klas en de Masterclass
Hier vindt u het beleidsplan THIM onderwijs aan meer- en hoogbegaafden. Hierin staat beschreven hoe vier scholen van cluster Zuid bij Stichting Ronduit in Alkmaar invulling geven aan het onderwijs aan kinderen met grote cognitieve mogelijkheden.
 
Verzuim protocol
U kunt hier meer informatie vinden over het verzuimprotocol.

Pestprotocol
Hier kunt u het pestprotocol vinden.

Officiële waarschuwing
U kunt hier meer informatie vinden over officiële waarschuwingen in de klas.

Medicijngebruik
Het beleid van obs Jules Verne met betrekking tot medicijngebruik van leerlingen kunt u hier vinden.

Melding kindermishandeling en huiselijk geweld
Hier kunt u de protocollen met betrekking tot kindermishandeling en huiselijk geweld vinden.