ICT voor thuis
online.muiswerken.nl/obsjulesverne (gebruikersnaam verplicht) Kinderen hebben de mogelijkheid om thuis te oefenen op niveau op het gebied van taal, rekenen, begrijpend lezen of niveaulezen en daarnaast Engels, Spaans of Duits.
www.mijnklas.nl 
Kinderen ontvangen op school een inlogcode om thuis te oefenen met schoolvakken
www.ambrasoft.nl (taal, rekenen, lezen, tafels) Deze methode gebruiken we ook op school.
http://leestrainer.nl/index.html Oefenen voor de Cito
http://www.regenboog-gorinchem.nl/woordentrainer/
http://www.leestrainer.nl/
http://oefensite.rendierhof.nl/online/woordenschat/
http://www.jufmelis.nl/