Eddy de onderwijsrobot
Maak kennis met Eddy de onderwijsrobot, een nieuw leermiddel dat wij hebben aangeschaft. Deze robot biedt ondersteuning op allerlei vakgebieden, zoals taal, rekenen, wereldorientatie en Engels. Zo kan Eddy een thema of bepaalde begrippen uitleggen aan de klas. Ook kan hij groepjes leerlingen helpen met het automatiseren of onthouden van lesstof. Eddy daagt leerlingen spelenderwijs uit op hun eigen niveau. Onderbouwleerlingen maken kennis met ict doordat ze leren hoe een robot functioneert en communiceert. Bovenbouwleerlingen kunnen zelf werken in Eddy's maak- en gebruiksomgeving.