Extra aanbod
Thim
Kinderen met hoge intelligentie staan vaak anders in de wereld. Vaak doen ze anders, denken ze anders, leren ze anders of hebben ze andere belangstellingen. THIM biedt deze kinderen uitdaging en stimuleert de ontwikkeling van een breed scala aan vaardigheden en competenties. Dit is voor leerlingen uit groep 6 en 7 en er is een beperkt aantal plekken beschikbaar.

THIM komt tegemoet aan de eigenheid van deze kinderen. Veelal vinden zij op school, in hun eigen klas, onvoldoende herkenning bij leeftijdgenoten. THIM biedt hen de mogelijkheid 1 maal in de week samen te komen en samen te werken, zonder dat ze uit hun eigen omgeving worden gehaald. De kinderen blijven de rest van de week op hun eigen school, in hun eigen klas. Op de eigen school werken de kinderen aan een compact programma voor rekenen en taal, bestaande uit een basispakket van de leerstof. Hierdoor ontstaat structureel tijd waarin zij aan hun THIM-projecten kunnen werken.
 
Masterclasses
Drie kinderen uit groep 8 worden geselecteerd om op drie verschillende scholen (Murmellius, Dalton College en Willem Blaeu) kennis te maken met het Middelbaar onderwijs. Deze drie kinderen krijgen extra uitdaging, die nog niet op de basisschool aan bod komen, zoals Grieks of Latijn, Natuur- en Scheikunde.
 
Academie072
Brede school Academie072 is dé plek in Alkmaar waar talent groeit en kinderen hun mogelijkheden vergroten. 

Academie072 is een buitenschoolse leerplek bedoeld voor talentvolle kinderen uit de groepen 6 t/m 8. Het gaat om kinderen die naar het VMBO, Havo of VWO kunnen, maar die soms nog moeite hebben met taal of begrijpend lezen.
In Academie072 krijgen kinderen de gelegenheid om te werken aan hun taalvaardigheid, zodat ze hun talenten volop kunnen ontwikkelen. Academie072 geeft les in woordenschat, begrijpend lezen en leercompetenties. Allemaal belangrijke vaardigheiden, nodig voor een succesvolle schoolloopbaan. De lessen vinden plaats na schooltijd, op woensdagmiddag. Ook werken de kinderen thuis aan hun projecten.