Engels
De groepen 1 t/m 8 krijgen 30 minuten les in de week van een vakleerkracht Engels. Dit lijkt misschien kort, maar is intensief genoeg. Daarnaast herhaalt de groepsleerkracht de liedjes en versjes. Voor de groepen 1 t/m 4 gebruikt de vakdocent verschillende bronnenboeken en overlegt ze met de leerkrachten zodat de lessen aangepast kunnen worden aan het thema van dat moment.
 
In de groepen 1 t/m 4 wordt alleen het gesproken woord aangeboden, vanaf groep 5 besteden we ook aandacht aan het geschreven woord. Voor de groep 5, 6 en 7 hebben we de methode “ Happy Street 1 en 2”. Groep 8 krijgt les uit Take it easy.
Voor de groepen 3 en 4 zal de voorloper van Happy street worden ingezet, deze heet Happy house.
 
Naast de Engelse lessen in het rooster zijn we elke dag bezig met Engels. De ene dag benoemen we het eten en drinken dat we in de pauze gebruiken, een andere dag begroeten we alle kinderen en ouders in het Engels. Draagt de leerkracht een sjaal van de Engelse vlag, dan weet u: it's English time.
 
one potato, two potato, three potato four,
five potato, six potato, seven potato more!