Onze school
Statement
‘Jules Verne een wereld van verschil’
De naam Jules Verne voor de school in de Huiswaard is niet zomaar gekozen. Jules Verne heeft ons een schat aan dromen nagelaten en ons geleerd dat die uitkomen als je er hard aan wilt werken. Jules Verne was een ontdekkingsreiziger met visie op de toekomst. De realiteit van morgen vormt het uitgangspunt van het onderwijs dat het personeel van de Jules Verne aan de kinderen biedt. Dit onderwijs wordt geboden door een school die rekening houdt met- en respect toont voor verschillende culturen, verschillen tussen kinderen, verschillen in hun kwaliteiten en verschillende leerstijlen.

Jules Verne en… Ondernemend leren
Ontdekkingsreizigers zijn pioniers. Ze zijn nieuwsgierig aangelegd en leren door op onderzoek uit te gaan. Op onze school voeden we de nieuwsgierigheid die kinderen van nature hebben. In het onderwijs worden verschillende thema’s aangeboden waarbinnen kinderen hun eigen ontdekkingen kunnen doen. Dit gebeurt bijvoorbeeld middels excursies en ontdekhoeken, maar ook wanneer kinderen zelf in de schoolkrantredactie zitting nemen of een voorstelling organiseren.
Jules Verne en…. Ontwikkeling van talenten
Jules Verne voer zijn eigen koers. We vinden het belangrijk dat ieder kind zijn eigen ontwikkelingspad kan volgen. Dat een kind leert op zijn eigen niveau, maar ook zijn eigen kwaliteiten kan ontwikkelen. In de praktijk geven we extra begeleiding aan kinderen die dat nodig hebben, ook in de vorm van extra uitdaging voor de kinderen die daar behoefte aan hebben.
Ook binnen ons team maken we gebruik van de aanwezige talenten.
Jules Verne en…. Cultuur
Wie reist, ontmoet verschillende culturen en leert ‘het andere’ te waarderen. Dans, muziek en theater zijn uitingen van cultuur die leuk en leerzaam zijn, zowel om te beleven als om zelf te maken. De Jules Verne is een school waar cultuuractiviteiten plaatsvinden, vanuit de verschillende disciplines.
Jules Verne in deze wereld
Onze school is een afspiegeling van de maatschappij en is daar trots op. Kinderen die met elkaar wonen en spelen gaan samen naar school en ontwikkelen samen de maatschappij van morgen.