Ouders
Vergoedingen
Schoolgaande kinderen brengen veel kosten met zich mee. Daarom heeft de gemeente Alkmaar vanaf 1 juli 2009 een vergoeding voor zogenaamde maatschappelijke participatiekosten. Dit zijn de kosten die u maakt voor bijvoorbeeld een internetabonnement, huiswerkbegeleiding, een schoolreisje, een rekenmachine, sportkleding of een instrument ten behoeve van uw kind(eren).
Wie kan deze bijdrage aanvragen?
U komt in aanmerking voor de regeling maatschappelijke participatiekosten als u kind(eren) heeft in de leeftijd van 4 t/m 17 jaar en een inkomen tot 120% van het wettelijk minimumloon. Dit betekent dat uw (gezins)inkomen niet hoger mag zijn dan € 1.540,63 netto per maand (per 1 januari 2009) inclusief vakantiegeld.
De regeling geldt alleen voor inwoners van de gemeente Alkmaar.
Wat is de hoogte van de bijdrage?
De vergoeding is per schooljaar per kind:
Ø  van 4 t/m 11 jaar = € 80
Ø  van 12 t/m 17 jaar = € 230
Hoe kunt u een aanvraag indienen?
De regeling maatschappelijke participatiekosten kunt u schriftelijk aanvragen. Op de website www.alkmaar.nl (loket -> werk en inkomen -> bijzondere bijstand) staat een aanvraagformulier. Daarin staat ook waar u het formulier naar toe kunt sturen. Het aanvraagformulier kunt u ook ophalen bij de balie van het Stadskantoor (Mallegatsplein 10).
U hoeft geen nota’s van de kosten in te leveren.