Profiel
Onze school onderscheidt zich van andere basisscholen op de volgende punten:

Een warm en goed pedagogisch klimaat met duidelijke regels is een voorwaarde voor goed onderwijs
Kinderen leren het beste als de sfeer op school veilig en vertrouwd is. Duidelijke regels dragen daaraan bij. Met duidelijke regels geven we de kinderen ook normen en waarden mee. Zo draagt de school bij aan de opvoeding.

We willen dat kinderen zich evenwichtig kunnen ontwikkelen
We besteden veel aandacht aan lezen, taal en rekenen. In onze maatschappij kunnen we niet zonder. We hebben in die vakken doorgaande leerlijnen. Die hebben we ook op andere gebieden, zoals voor geschiedenis, aardrijkskunde, biologie en Engels. Daarnaast vinden we vaardigheden als samenwerken, zelfstandig werken en de sociaal-emotionele ontwikkeling minstens zo belangrijk.

Kinderen mogen kind zijn
Een kind ontwikkelt zich het beste als het ook fouten mag maken. Dat kan gaan om lezen, schrijven, taal maar ook om gedrag. Wij als opvoeders stellen grenzen, maar we willen niet alleen maar verbieden. We willen kinderen ook gewenst gedrag leren.