Team
Jules Verne heeft een directeur, die samen met de Intern Begeleider en de bouwcoördinatoren leiding geeft aan het team. Jules Verne is verdeeld in twee bouwen: de onder- (groep 1 t/m 4) en de bovenbouw (groep 5 t/m 8)
De bouwcoördinatoren ondersteunen de directeur, zitten bouwvergaderingen voor en bewaken de uitvoering van het beleid in de bouwen. Zo vormen zij de schakel tussen de werkvloer en de directie.
De groepsleerkrachten zijn verantwoordelijk voor alles wat er in hun groep gebeurt. Voor goed onderwijs, een goede sfeer en positief contact met ouders. In sommige groepen wordt een onderwijsassistent ingezet.
De Intern Begeleider heeft een speciale zorgtaak in de school. Zij bewaakt de doorgaande lijn en begeleidt de zorg voor de kinderen in brede zin. 
Op Jules Verne werken ook nog een administratief medewerkster en een conciërge.

Groeps- en taakverdeling schooljaar 2017-2018:
Groep 1/2 A: juf Jennifer (5 dagen)
Groep 1/2 B : juf Roos en juf Martje (2,5 om 2,5 dag)
Groep 1/2 C: juf Anke (5 dagen)
Groep 3: juf Ina en juf Yvonne (3 om 2 dagen)
Groep 4: juf Anne en juf Kim (juf Birgitt) (2,5 om 2,5)
Groep 5: juf Cindy en juf Joelle (2,5 om 2,5 dag)
Groep 6/7: juf Chantal en juf Rowan (2 om 3 dagen)
Groep 8: juf Jettie en meester Ruben. (3 om 2 dagen)
 
IB en coördinatie uitdagersgroep: juf Gonneke: (3 dagen di,do,vr)
Kleuterplus en ondersteuning in de groepen : juf Isa (5 dagen)
Academie072 en ICT: meester Ruben (op woensdag)
Conciërge: meester Lam ( 5 dagen tot 14.45 uur)
Administratie: juf Franca op vrijdagochtend
Directie: juf Ingrid (4 dagen, niet op woensdag)